BẢNG GIÁ XE TẢI THÙNG TMT

Bảng giá xe tải thùng TMT mới nhất năm 2020

CÔNG TY CP Ô TÔ TMT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: ……………….. Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
V/v: Giá công bố các loại xe TMT Euro 2, Euro 4 Hà Nội, ngày ….. tháng ….. năm 2020

Kính gửi: Các Quý Đại lý / Chi nhánh / Công ty con

Công ty CP Ô tô TMT gửi tới Quý Đại lý / Chi nhánh / Công ty con lời chào trân trọng !

Căn cứ Công văn số:……………………… ngày ………….. đã gửi tới các Quý Đại lý; Nhà sản xuất thông báo giá công bố các loại xe TMT Euro 2, Euro 4 như sau:

I. BG XE TẢI THÙNG TMT:

  1. Xe tải thùng 1 tấn – TMT K01S – Máy xăng – Euro 5
  2. Xe van 5 chỗ – TMT K05S 5N
  3. Xe thùng 6 tấn – Máy cơ – TMT ST8160MB
  4. Xe thùng 7 tấn – Máy cơ – TMT TT9570MB

II. BG XE TẢI THÙNG TATA:

  1. Xe tải thùng 1.2 tấn – Thùng mui bạt – TMT Tata Super Ace
  2. Xe tải thùng kín 1.2 tấn – TMT Tata Super Ace
  3. Xe tải thùng lửng 1.2 tấn – TMT Tata Super Ace
  4. Xe tải thùng 7 tấn TATA ULTRA 814

DỊCH VỤ LIÊN QUAN

Hỗ trợ làm thủ tục vay ngân hàng đến 75% giá trị xe.

Hỗ trợ làm thủ tục đăng ký, đăng kiểm, cấp phù hiệu xe tải, thiết bị GPS …

Chế độ bảo theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất.

TIN TỨC KHÁC

Bảng giá xe tải ben TMT

Chu kỳ đăng kiểm – Biểu phí đăng kiểm xe ô tô 2020

Biểu phí bảo trì đường bộ 2020

Tra cứu phạt nguội

Bài viết trước đó Phí đường bộ mới nhất 2020
Bài viết sau đó Bảng giá xe tải ben TMT