BẢNG GIÁ XE TẢI BEN TMT

Bảng giá xe tải ben TMT mới nhất năm 2020

CÔNG TY CP Ô TÔ TMT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: ……………….. Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
V/v: Giá công bố các loại xe TMT Euro 2, Euro 4 Hà Nội, ngày ….. tháng ….. năm 2020

Kính gửi: Các Quý Đại lý / Chi nhánh / Công ty con

Công ty CP Ô tô TMT gửi tới Quý Đại lý / Chi nhánh / Công ty con lời chào trân trọng !

Căn cứ Công văn số:……………………… ngày ………….. đã gửi tới các Quý Đại lý; Nhà sản xuất thông báo giá công bố các loại xe TMT Euro 2, Euro 4 như sau:

I. BG XE TẢI BEN TMT HẠNG NHẸ:

  1. Xe ben 1 tấn – TMT ZB5010D – Euro 4
  2. Xe ben 2.4 tấn – TMT ZB5024D – Euro 4
  3. Xe ben 3.5 tấn – TMT ZB5035D – Euro 4
  4. Xe ben 5 tấn – TMT KC7050D – Euro 4
  5. Xe ben 5 tấn 2 cầu – TMT KC7050D2 – Euro 4

II. BG XE TẢI BEN TMT HẠNG TRUNG:

  1. Xe ben 6.5 tấn – TMT ST8565D – Euro 4
  2. Xe ben 7 tấn 2 cầu – TMT ST10570D2 – Euro 4
  3. Xe ben 8 tấn – TMT ST10580D – Euro 4

DỊCH VỤ LIÊN QUAN

Hỗ trợ làm thủ tục vay ngân hàng đến 75% giá trị xe.

Hỗ trợ làm thủ tục đăng ký, đăng kiểm, cấp phù hiệu xe tải, thiết bị GPS …

Chế độ bảo theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất.

TIN TỨC KHÁC

Bảng giá xe tải thùng TMT

Chu kỳ đăng kiểm – Biểu phí đăng kiểm xe ô tô 2020

Biểu phí bảo trì đường bộ 2020

Tra cứu phạt nguội